บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทดสอบทางวิศวกรรมศาสตร์ไปทั่วโลก และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีทุกชนิดมากว่า 30 ปี เราได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายกิจการ ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่งดังนี้
 

หัวหน้างานวิศวกรรมและขายต่างประเทศ​

 • ควบคุมการจัดทำคู่มือให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ควบคุมการเสนอราคาต่างประเทศ
 • ควบคุมและประสานงาน จัดทำวีดิโอ สำหรับการนำเสนอลูกค้า, การใช้และการบำรุงรักษา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>

วิศวกรขาย

 • ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำอุปกรณ์และกำหนดรายละเอียดสำหรับการจัดซื้อให้กลุ่มลูกค้าที่กำหนด
 • จัดทำใบเสนอราคารวมทั้งติดตั้งตามรายการนำเสนอราคา
 • ควบคุมและติดตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า
 • สำรวจกลุ่มรายการสินค้า และจำนวนที่ลูกค้าในเขตการขายใช้อยู่

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>

วิศวกรโรงงาน​

 • วางแผนการผลิตรวมของโรงงานทุกเดือน
 • ออกใบสั่งงานที่ใช้ในการผลิต ติดตามวัสดุอุปกรณ์และงานจ้างทำเพื่อมีใช้ให้ทันเวลา
 • ควบคุมการแก้ไขปรับปรุงแผนคุณภาพให้มีความทันสมัย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>

Experienced Engineer

 • Qualification : BS and MS degree in Mechanical Engineering
 • At least 5 years experiences
 • English proficiency : At least TOEIC 600 or equal.

International Business Supervisor

 • Qualification : BS and MS degree in Mechanical Engineering
 • Fluent in both English writing and speaking.

International Business Engineering

 • Qualification : BS degree in Mechanical Engineering
 • Good command of English writing and speaking.

 

Applications including CV. Should be sent to Administrator Mgr. ,ESSOM Co., Ltd.
E-MAIL : office@essom.com or call 02-476-0034
ติดต่อ : คุณกิ่งแก้ว เนียมศรี (หัวหน้าฝ่ายบริหาร)