ร่วมงานกับเรา บริษัท เอสซอม จำกัด

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทดสอบทางวิศวกรรมศาสตร์ไปทั่วโลก และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีทุกชนิดมากว่า 30 ปี เราได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายกิจการ ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่งดังนี้

1.การตลาดต่างประเทศและประสานงานขายต่างประเทศ(ด่วน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ,การตลาด, การจัดการอุตสาหกรรม/ศิลปะศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  3. ประสบการณ์ด้านการตลาดต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปี

หน้าที่

  1. ตอบสนองข้อมูลสินค้าทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้าต่างประเทศในด้านการขาย / การเทรนนิ่ง / ลูกค้าร้องเรียน

 

2.วิศวกรงานวิศวกรรมและการตลาดต่างประเทศ(ด่วน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี
  3. ประสบการณ์ –
  4. ความสามารถพิเศษ พูด ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม/โปรแกรม Microsoft Office/Photoshop

หน้าที่

  1. ติดตามสถานการณ์พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มการขาย สำรวจความพึงพอใจ จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้า คู่แข่ง ติดต่อ สื่อสาร เจรจา ติดตาม ประสานการขายรวมทั้งเสนอราคาลูกค้าต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทำสื่อการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้า

 

วิธีการสมัคร

  • ส่ง Resume และประวัติการทำงาน ฝึกงาน (ถ้ามี) มาที่ E-mail: [email protected]

 

ติดต่อ

คุณกิ่งแก้ว เนียมศรี (คุณไก่)
ESSOM Co.,Ltd.
508 Soi 22/1,
Somdetphrachaotaksin Rd., Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600, THAILAND
Email: [email protected]
Tel. 02-476-0034 Ext. 115