Newsletter January - March 2017

สวัสดีครับ.......ท่านอาจารย์

เอกสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2560 ทางบริษัท เอสซอม  จำกัด มีความยินดีที่จะรับใช้อาจารย์ทุกสถาบัน และในปีนี้ ทางบริษัทฯ มีกิจกรรมพิเศษมากมายเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนันสนุนตลอดมา  ทั้งการจัดอบรมสินค้า โปรโมชั่นพิเศษสำหรับชุดฝึกฯต่างๆ  และยังมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาฝากอาจารย์ทุกท่านเหมือนเคย..... สามารถติดตามได้เลยครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

             ช่องทางการรับข่าวสาร แจ้งข้อมูล หรือปัญหาการใช้งานของเครื่องทดสอบ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 • เลือกชมสินค้าของทางบริษัทได้จากเว็บไซต์ www.essom.com หากท่านมีความสนใจในตัวสินค้าสามารถติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์โทร 02-476-0034 หรือ Email : [email protected]
 • แจ้งซ่อมหรือพบปัญหาการใช้เครื่อง สามารถแจ้งมายังเบอร์โทร 02-476-0034 หรือส่งรายละเอียดของปัญหาเครื่องพร้อม Series Number  รูปถ่าย มาที่อีเมล์ [email protected]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

สถาบันการศึกษาใดมีความสนใจส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับเรา ทางเรายินดีตอนรับน้องๆ นักศึกษาทุกคนทางบริษัทฯมีทั้งฝึกงานภาคฤดูร้อน หรือ ฝึกงานแบบทวิภาค และมีเบี้ยเลี้ยงให้กับน้องๆทุกคนด้วยโดยน้องที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานกับทางบริษัทได้ผ่านฝ่ายบุคคล ที่เบอร์โทร   02-476-0034

อบรม/สัมมนา

ในปีนี้ทางบริษัทมีงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ และงานอบรม/สัมนาเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

งานแสดงสินค้า “WORLDDIDAC ASIA 2017” เป็นการนำชุดฝึกทดลองทางวิศวกรรมและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับสื่อการสอนทางวิศวกรรมของทางบริษัทฯ จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 เรียนเชิญผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมที่บูธแสดงสินค้าของบริษัทฯ

 

 

งานอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรม จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งเป็นการอบรมที่มุ่งเน้นเรื่องการใช้ชุดฝึกทดลองอย่างถูกต้อง และวิธีการบำรุง รักษาชุดฝึกทดลองให้สามารถใช้งานได้นาน สำหรับ   อาจารย์ที่มีความสนใจหรือผู้ดูแลห้อง ปฏิบัติการ โดยสามารถติดต่อมาทางบริษัทฯ หรือทางฝ่ายขายโดยตรงและเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้มีโอกาสไปอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ในหลายประเทศ  เช่น ประเทศทรานซาเนีย (Tanzania) และ ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

 

บรรยากาศอบรมการใช้ชุดทดลองผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำแบบเพลตัน (Pelton turbine test set)

 

               

บรรยากาศอบรมการใช้ชุดทดลองโรงจักรต้นกำลัง (Compact steam turbine power plant) ที่ประเทศมาเลเซีย ณ University Malaysia Pahang

 

ซ่อมและบริการ

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้มีโอกาสออกซ่อมบริการให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัญหาหนึ่งที่ทางเราเห็นว่าสาเหตุของการชำรุดหรือเสียหายของอุปกรณ์นั้นเกิดจาก เมื่อเลิกจากการใช้งานแล้วไม่มีการคลุมผ้าให้กับชุดทดลอง ซึ่งทางบริษัทคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะผ้าคลุมนั้นจะช่วยทั้งการป้องกันฝุ่นและการไปหยิบจับเล่นจากนักศึกษา ทั้งกรณีตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องมือนั้นเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย ทำให้เมื่อมีการใช้งานครั้งต่อไปจึงไม่สามารถใช้งานได้

อย่างไรก็ดีทางบริษัทฯมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ หากทางอาจารย์พบว่าเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ โดยติดต่อทางบริษัทฯ ที่เบอร์โทร 02-4760034 เพื่อขอคำแนะนำวิธีการแก้ไขเบื้องต้นได้ตลอดเวลา แต่หากทางลูกค้าไม่สะดวกแก้ไขเองหรือไม่สามารถซ่อมได้เอง ทางบริษัทยินดีที่จะจัดส่งทีมช่างเข้าไปตรวจเซ็ค แต่อาจต้องใช้ระยะเวลานานสักหน่อยเนื่องจากอาจจะต้อรอไปพร้อมกับงานอื่นๆ  แต่หากทางอาจารย์มีความเร่งด่วนในการซ่อมบริการ ทางบริษัทฯอาจจะต้องขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

แนะนำสินค้า

ในช่วงนี้ทางบริษัทฯมีสินค้าแนะนำราคาพิเศษ มานำเสนอ ดังนี้

เป็นอุปกรณ์ใช้ในการทดลองเพื่อศึกษาพื้นฐานทางวิศวกรรมในเรื่องกลศาสตร์สถิตย์ ซึ่งอุปกรณ์ทดลองแต่ละการทดลองสามารถใช้ร่วมกับโครงสำหรับติดตั้งได้ โดยมีชุดการทดลองให้เลือกหลากหลาย ตัวอย่างเช่น 

 • FORCE SET
 • MOMENT SET
 • BENDING MOMENT
 • SHEAR FORCE SET
 • SHEAR FORCE AND BENDING MOMENT SET
 • CRANK AND TOGGLE SET
 • DEFLECTION OF BEAM AND CANTILEVER
 • TENSILE TEST SET
 • TORSION OF ROD AND TUBE SET
 • SPRING TEST SET
 • POTENTIAL AND KINETIC ENERGY SET
 • INCLINE PLANE SET
 • ROTATIONAL FRICTION SET
 • PULLEY SET
 • BELT AND CHAIN DRIVE SET
 • Etc.

หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายได้เลยที่ E-mail : [email protected]  สินค้ามีจำนวนจำกัด