ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560

สวัสดีครับ.......ท่านอาจารย์

ข่าวสารฉบับนี้เป็นฉบับที่สองของปี 2560 ทางบริษัท เอสซอม  จำกัด มีความยินดีที่จะรับใช้อาจารย์ทุกท่าน และในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ทางบริษัทฯ มีกิจกรรมพิเศษมากมายเพื่อขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้การสนับสนุนตลอดมา  ทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดทดลองทางวิศวกรรม  และยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากอาจารย์ทุกท่านเหมือนเคย..... สามารถติดตามได้เลยครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

      ช่องทางการสื่อสาร  

ช่องทางการรับข่าวสาร แจ้งข้อมูล หรือปัญหาการใช้งานของเครื่องทดสอบ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  • เลือกชมสินค้าของทางบริษัทได้จากเว็บไซต์ www.essom.com หากท่านมีความสนใจในตัวสินค้า สามารถติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์โทร 02-476-0034 หรือ Email : [email protected]
  • แจ้งซ่อมหรือพบปัญหาการใช้เครื่อง สามารถแจ้งมายังเบอร์โทร 02-476-0034 หรือ ส่งรายละเอียดของปัญหาเครื่องพร้อม Series Number  รูปถ่าย มาที่อีเมล์ [email protected] หรือผ่านทาง www.essom.com

งานแสดงสินค้า     

    ​

ในปีนี้จะมีงานแสดงสินค้า “WORLDDIDAC ASIA 2017” เป็นงานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และบริการสำหรับการศึกษา และ การฝึกอบรมชั้นนำจากนานาประเทศ ซึ่งทางบริษัทได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในครั้งนี้ด้วย โดยการนำชุดฝึกทดลองทางวิศวกรรมและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับสื่อการสอนทางวิศวกรรมของทางบริษัทฯมาจัดแสดง โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริษัทฯขอเรียนเชิญผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมที่บูธแสดงสินค้าของบริษัทฯ เลขที่  P009

 

 

      การรับนักศึกษาฝึกงาน

  ในช่วงปิดภาคการศึกษาปี 2560 มีสถาบันการศึกษาจากหลายสถาบัน เช่น Kansas state University (USA), มหาวิทยาลัยเอเชีย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีความสนใจส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับเรา ซึ่งน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกงานกับเราจะได้เห็นกระบวนการทำงานและลงมือปฏิบัติงานจริงโดยอยู่ภายใต้การดูแลจากวิศวกรอย่างใกล้ชิด และในโอกาสต่อๆไป หากทางสถาบันใดสนใจส่งนักศึกษาฝึกงาน ทางเรายินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาทุกคน ทางบริษัทฯมีทั้งฝึกงานภาคฤดูร้อน หรือ ฝึกงานแบบทวิภาคี และมีเบี้ยเลี้ยงให้กับน้องๆ ทุกคนด้วย โดยน้องที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัทได้ผ่านฝ่ายบุคคล ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-476-0034

 

ภาพนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกงานกับทาง บริษัท เอสซอม จำกัด ในช่วงล่าสุด ระหว่างเดือน   เมษายน – มิถุนายน 2560

 

  • บรรยากาศการฝึกประสบการณ์ในโรงงาน บริษัท เอสซอม จำกัด นักศึกษาจะได้เห็นการทำงานจริงของเครื่องจักร และได้ลงมือฝึกปฏิบัติงานจริงโดยมีการแนะนำจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด