เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องทดลองขั้นพื้นฐานประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560

ซ่อมและบริการ

    ในช่วงไตรมาส สอง ของปี 2560 นี้  ทางบริษัท เอสซอม จำกัด ได้มีโอกาสออกไปตรวจเช็คและซ่อมบริการตามอายุการใช้งานให้ลูกค้าหลายสถาบันทั่วประเทศ

    หลังจากการได้ตรวจเช็คเครื่องต่างๆปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก เสื่อมสภาพตามการใช้งาน เช่น หน้าจอ แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล อ่านค่าไม่ขึ้นจอ, สายวัดอุณหภูมิขาด, ปั้มน้ำเสื่อมสภาพ, โหลดเซลวัดแรงอ่านค่าไม่ตรง, สายยางวัดแรงดันเสื่อมสภาพ และ มีคราบตะไคร่น้ำติดตามท่อใส

    สำหรับปัญหาที่พบบ่อย สำหรับชุดทดลองที่ใช้น้ำ ก็จะมีน้ำขัง ค้างในระบบ หลังจากหยุดใช้งานเป็นเวลานานๆ การมีตะกอนสะสม ไปเกาะติดใบพัดของปั้มน้ำ หรือ ช่องวัดความดันต่างๆ ก็ทำให้เกิดผลเสียต่อชุดทดลอง, สำหรับอุปกรณ์หรือชุดทดลอง ไม่ได้คลุมผ้ากันฝุ่นอาจทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นไปเกาะในตู้ควบคุมได้ ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาแพงเกิดความเสียหาย   

    และช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมแล้ว ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการตรวจเช็คฟรี เพื่อให้สามารถตั้งเสนอราคาซ่อมหรือตั้งงบ ต่อไป

เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องทดลองขั้นพื้นฐาน

    ในปัจจุบันนับได้ว่าชุดทดลองต่างๆมีความจำเป็นในการใช้สอนมาก เนื่องจากเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้มีการประดิษฐ์เครื่องทดลองในการศึกษาขึ้นมา และที่สำคัญก็ต้องมีเทคนิคการดูแลบำรุงรักษาด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ซึ่งมีการบำรุงรักษา 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

    1.การทำความสะอาดขั้นพื้นฐาน  

    นั้นไม่ใช่เพียงการทำความสะอาด แต่การทำความสะอาดคือการตรวจสอบเพื่อหาสิ่งผิดปกติ จุดที่ตรวจสอบได้ยาก และที่มาของความสกปรก เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้ดูแลมองหาปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในระหว่างที่ทำความสะอาด ไม่ได้ให้เพียงแค่เช็ด แต่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่า ความสกปรกที่พบนั้นมาจากที่ไหน และทำการติด Tag เพื่อเป็นการชี้บ่งให้เห็นว่าจุดนั้นเป็นจุดที่พบความผิดปกติ และกำลังรอการแก้ไข

    2.กำจัดแหล่งกำเนิดความสกปรกและเข้าถึงยาก

    การแก้ไขที่มาของความสกปรกหลังจากที่ทำความสะอาด ในขั้นตอนที่ 1 แล้วนั้น ต้องทำการหาที่มาของความสกปรกให้พบ เพื่อลดเวลาในการทำความสะอาดลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการฝึกให้ผู้ดูแลรู้จักทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขที่เหตุ เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนที่ 2 นี้โดยหลักแล้วก็จะเป็นเครื่องมือเดียวกับขั้นตอนที่ 1 แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ เรื่องของการออกแบบโดยการใช้กระดาษแข็ง หรือที่เรียกว่า Cardboard Engineering คือการนำเอากระดาษแข็งมาตัดเป็นเครื่องป้องกันต่างๆ เช่น ถาดรองรับน้ำมัน รางรองรับน้ำ หรือหลังคากันฝุ่น แล้วนำไปทดลองติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งานว่าใช้ได้จริงหรือไม่ ติดขัดปัญหาอย่างไรหรือเปล่า

    3.สร้างมาตรฐานการตรวจเช็คเครื่องทดสอบ อย่างสม่ำเสมอ

    สร้างมาตรฐานการทำความสะอาดหรือการจัดทำมาตรฐานชั่วคราวหลังจากที่ทำการแก้ไขที่มาของความสกปรกได้แล้ว ในขั้นตอนที่ 2 เราต้องหาทางป้องกันไม่ให้สาเหตุนั้นๆกลับมาเกิดขึ้นอีก โดยการจัดทำเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบเครื่องจักรและเป็นการฝึกให้พนักงานรู้จักกับการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหา

    สุดท้ายนี้ทางทีมงานซ่อมบริการ ขอให้ทางอาจารย์แจ้งเข้ามาทางฝ่ายขาย หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected] ได้เลยครับ และทางทีมงานจะวางแผนเข้าตรวจเช็คให้ทันกับช่วงการเปิดเทอมหน้านี้